Standardni odgovori

Unaprijed definirane poruke mogu se klijentu poslati bilo kada. Na upravljačkoj ploči možete stvoriti onoliko standardnih odgovora koliko želite.

Poruke mogu sadržavati mjesta za automatski odabir imena klijenta i / ili operatera i / ili adrese e-pošte sustava. Na taj način su u potpunosti dinamične.

Preusmjeravanje klijenta na neku internu stranicu

Preusmjerite klijenta na stranicu na vašoj web lokaciji prilikom razgovara s njim. Ne gubite klijente jer ne mogu pronaći važne stranice.

S integriranim sistemskim porukama također ćete znati je li preusmjeravanje djelovalo i da li je klijent na stranici koju ste mu poslali.

Prekidanje razgovora

Obično klijent završava sesiju, ali naravno imate i Vi potpunu kontrolu. Završavanje sesije je također lijepo ako vaš klijent stvarno nije klijent.

Osim tog, imate mogućnost blokiranja pa možete prekinuti sesiju, blokirati ip i klijent se neko vrijeme ne vraća.

Standardni odgovori

Unaprijed definirane poruke mogu se klijentu poslati bilo kada. Na upravljačkoj ploči možete stvoriti onoliko standardnih odgovora koliko želite.

Poruke mogu sadržavati mjesta za automatski odabir imena klijenta i / ili operatera i / ili adrese e-pošte sustava. Na taj način su u potpunosti dinamične.

Preusmjeravanje klijenta na neku internu stranicu

Preusmjerite klijenta na stranicu na vašoj web lokaciji prilikom razgovara s njim. Ne gubite klijente jer ne mogu pronaći važne stranice.

S integriranim sistemskim porukama također ćete znati je li preusmjeravanje djelovalo i da li je klijent na stranici koju ste mu poslali.

Prekidanje razgovora

Obično klijent završava sesiju, ali naravno imate i Vi potpunu kontrolu. Završavanje sesije je također lijepo ako vaš klijent stvarno nije klijent.

Osim tog, imate mogućnost blokiranja pa možete prekinuti sesiju, blokirati ip i klijent se neko vrijeme ne vraća.