Kako povećati prodaju web stranice sa ProdajViše alatima?

Problem:
Ograničena dostupnost 

Prodaja je gotov uvijek vezana uz komunikaciju sa živim čovjekom ili informiranjem o detaljima proizvoda i usluge kroz dobro strukturiranu bazu znanja s mogućnošću naprednog pretraživanja. Uobičajeno je da posjetiteljimi weba mogu pronaći kontakt podatke i mail formu samo na kontakt stranici što u moru sličnih stranica u ogromnom postotku rezultira odustajanjem od kontaktiranja. Ovo je isti slučaj kao kad u trgovini morate tražiti prodavača (i ne možete ga pronaći) koji Vam može odgovoriti na pitanja o proizvodu.

Rješenje:
Više mogućnosti kontaktiranja

Uz pomoć ProdajViše platforme ugradite Chat na svakoj stranici weba, broj telefona na svakoj stranici za onog korisnika koji preferira telefon. Ugradite Helpdesk na integriranom portalu za korisnike kojeg možete integrirati sa vlastitim webom i/ili povežite svoje email adrese sa emil formi sa helpdeskom. Napravite veliku, dobro strukturiranu bazu znanja odnosno bazu učestalih pitanja pa ju povežite s chatom i helpdeskom tako da sustav sam šalje odgovore na česta pitanja

Vrhunska podrška korisnika započinje ovdje

Besplatno isprobajte ProdajViše software