SMS Marketing

Sklapanje baze kontakata

ProdajViše Vam omogućuje stvaranje baze SMS kontakata iz Messenger CHATBOT-a ili uvozom gotove baze kontakata u CSV formatu

Slanje SMS poruka u sklopu Messenger BOT-a

Jedna od mogućnosti slanja SMS poruke korisnicima iz “Brzih odgovora” Messenger Bota. Za to ćete morati konfigurirati postavku koja ide u izbornik Messenger Bot, a zatim kliknite odjeljak Akcije iz odjeljka Postavke Bota.

Masovno slanje SMS poruka svim pretplatnicima

Sustav ProdajViše Vam omogućava slanje masovnih SMS poruka svim pretplatnicima uz segmentaciju po spolu, lokaciji te izvoru kontakta (Messenger BOT i/ili ručno dodana baza). Svaka kampanja slanja MS poruka se može programirati da se aktivira u određenom vremenu.

Masovno slanje SMS poruka svim pretplatnicima

Sustav ProdajViše Vam omogućava slanje masovnih SMS poruka svim pretplatnicima uz segmentaciju po spolu, lokaciji te izvoru kontakta (Messenger BOT i/ili ručno dodana baza). Svaka kampanja slanja MS poruka se može programirati da se aktivira u određenom vremenu.