Povećanje obujma prodaje na web trgovini uz pomoć ProdajViše alata

Korištenje chat aplikacije u komunikacije s klijentima

Korištenje ProdajViše Helpdesk aplikacije u organiziranju komunikacije s klijentima