Prodaja
Chat za web - komunicirajte s klijentima u realnom vremenu i zaključite prodaju
Pratite kretanje klijenata na Vašem webu. Automatski ili ručno potaknite komunikaciju s klijentom i zaključite prodaju i/ili riješite problem kroz razgovor s klijentom. Automatizirajte komunikaciju uz pomoć ChatBota i povežite ga s Bazom znanja. Saznajte više>>
Pretvorite facebook messenger u vrhunski prodajni alat
Pretvorite Facebook Messenger u virtualnog trgovca ugradnjom BOT-a – skripte koja simulira razgovor i s kojom možete prodavati proizvode, vršiti rezervaciju turističkih kapaciteta, rezervaciju termina i dr.Saznajte više>>
4. Zajednički inbox za svu Vašu komunikaciju” za vaš web
Suvremeni integrirani sustav za podršku korisnika poput ProdajVise omogućava Vam da svu komunikacija preko chata, Helpdesk upita ili preko emaila prikupljate i sistematizirate na jednom mjestu uz distribuciju sve komunikacije prema odgovornim osobama (operaterima) uz mogućnost kontrole glavnog administratora.
Korisnička podrška
1. Upravljajte zahtjevima korisnika
Helpdesk je web aplikacija koja Vam omogućava da efikasno organizirate upite ili zahtjeve korisnika odnosno da organizirate efikasnu “službu za korisnike”.

Saznajte više>>  

2. Izgradite samouslužnu Bazu znanja
70% korisnika će pronaći odgovore na pitanja prije obraćanja operaterima podrške.
Uz pomoć ProdajViše alata izgradite Bazu znanja

Saznajte više>>

3. Kompletan “Portal za korisnike” za vaš web
Ugradite kompletan “Portal za korisnike” na svoje web stranice s integriranom Bazom znanja, HelpDesk sustavom i kontakt formom.

Automatizacija društvenih mreža
Automatizirajte sve aktivnosti na facebook szranici
Automatsko objavljivanje sadržaja na Facebook stranice: RSS Auto-posting, tekst, slika, vše slika u jednoj objavi, Video, link na druge stranice, karusel & Slideshow, CTA (“call to action”) dugme. Automatski pošaljite odgovor na komentar korisniku koji objavi komentar na Vašoj FB stranici. Puna analitika

Saznajte više>>

Automatizirajte aktivnosti na Instagramu
Automatizirajet objavljivanje sadržaja na Instagramu (slike i video zapisi) korištenjem službenog Instagram API-ja. Automatizirajte odgovore na komentare. Saznajte više>>
Automatizirajte objavljivanje na više društvenih mreža” za vaš web
Kreirajte niz objava za različite društvene mreže te programirajte sustav da ih automatski objavljuje na različite mreže u vremenski definiranim slijedovima..