Baza znanja i portal za korisnike
Smanjite zahtjeve korisnika za podrškom uživo do 50% uz samouslužnu bazu znanja Saznajte više>>>

U realnom vremenu komunicirajte s posjetiteljima weba  pa ih pretvorite u kupce

  • Možete uključiti u sustav više svojih djelatnika kao operatere u različitim odjelima
  • Uvid u sve posjetitelje weba u realnom vremenu uključujući lokaciju, s koje stranice pristupaju webu te koje stranice weba su posjetili
  • Automatsko ili ručno iniciranje konverzacije s posjetiteljima weba
  • Iniciranje CHATBOT funkcije – automatski odgovor na pitanje korisnika koje sadržavaju unaprijed definirane ključne riječi.
  • Preko Chat možete slati ili primati dokumente te možete vidjeti tekst koji korisnik upisuje prije nego što ga pošalje.

Helpdesk
Pretvorite svoj email račun u sofisticirani centar za korisnike 

“97% globalnih potrošača kažu da je podrška korisnika važna u izboru brenda”  (Izvor: Customer Think)

ProdajViše Helpdesk je web aplikacija koja Vam omogućava da efikasno organizirate upite ili zahtjeve korisnika odnosno da organizirate efikasnu “službu za korisnike”.