Nakon konverazcije klijent može ocijeniti kvalitetu konverzacije